Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Білопільської міської ради
Міністерство освіти
і науки України
 

Оздоровлення

Питання організації відпочинку та оздоровлення дітей є невід’ємною складовою державної політики України.

 

 

 

 

Основні засади державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, повноваження органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, правові, фінансові та організаційні засади утворення і діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, права, обов’язки та відповідальність усіх учасників процесу визначені Законом України “Про оздоровлення та відпочинок дітей” (від 04.09.2008 №375-VI). Конкретизуються ці положення у Типовому положенні про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 422.

Відпочинок − це комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що забезпечують протягом відпочинкової зміни організацію дозвілля дітей, відновлення фізичних і психічних функцій дитячого організму, сприяють розвитку духовності та соціальної активності дітей та здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку.

Оздоровлення − комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення фізичного і психологічного стану здоров`я дітей, що здійснюється в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом оздоровчої зміни.

Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку – це постійно або тимчасово діючий, спеціально організований або пристосований заклад, призначений для оздоровлення, відпочинку, розвитку дітей, що має визначене місце розташування, матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до державних соціальних стандартів надання послуг з оздоровлення та відпочинку.

Відповідно до умов та особливостей діяльності дитячі заклади оздоровлення та відпочинку поділяються на два основні типи: заклади оздоровлення та заклади відпочинку.

До дитячих закладів оздоровлення відносяться: дитячий заклад санаторного типу, дитячий центр, позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку.

 

Тип закладу оздоровлення

Термін

роботи

Режим роботи

Послуги,

які отримує дитина

1

Дитячий заклад санаторного типу

(може бути спеціалізованим)

Протягом року

Цілодобово

Поряд з оздоровчими надається комплекс медичних послуг, спрямованих на поліпшення стану здоров’я дітей, запобігання захворюванням

2

Дитячий центр

Протягом року

Цілодобово

Послуги оздоровлення

3

Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку

Протягом року, сезонно або під час канікул

Цілодобово

Послуги оздоровлення

 

До дитячих закладів відпочинку відносяться: табір з денним перебуванням, дитячий заклад праці та відпочинку, наметове містечко.

 

Тип закладу відпочинку

Термін

роботи

Режим роботи

Послуги,

які отримує дитина

1

Табір з денним перебуванням

Тимчасово утворений у навчальному закладі, закладі культури тощо

Протягом дня, але не менше 6 годин

Забезпечується належний догляд, виховний процес, повноцінне дозвілля дітей, розвиток їх здібностей та інтересів

2

Дитячий заклад праці та відпочинку

Тимчасово діючий заклад

Денне або цілодобове перебування

Поряд з відпочинком організовується трудова діяльність з метою формування трудових інтересів і навичок

3

Наметове містечко

Тимчасово діючий заклад

Денне або цілодобове перебування

Комплекс заходів, спрямованих на формування навичок безпечної життєдіяльності, самообслуговування, колективізму.

 

У всіх типах закладів можуть організовуватися відпочинкові або оздоровчі зміни.

Тип зміни

Тривалість зміни

Послуги, які отримує дитина

  1.  

Відпочинкова

Не менше 14 днів

Послуги з відпочинку

  1.  

Оздоровча

Не менше 21 дня

Послуги з оздоровлення та відпочинку

 

Крім того, за спрямуванням діяльності дітей відпочинкові та оздоровчі зміни можуть бути профільними чи тематичними.

 

Зміна

Послуги, які отримує дитина

1.

Профільна

(туристична, спортивна, додаткової освіти: юних біологів, математиків, екологів тощо)

Послуги з оздоровлення та відпочинку, а також комплекс послуг, спрямованих на розвиток певних здібностей та інтересів

2.

Тематична

Послуги з оздоровлення та відпочинку, а також комплекс додаткових послуг, спрямованих на розвиток її здібностей та інтересів за напрямами позашкільної освіти, фізичної культури та спорту, соціальної реабілітації, соціального захисту тощо за спеціальною програмою

Вхід для адміністратора