Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Білопільської міської ради
Міністерство освіти
і науки України
 

Нормативно-правова база

Конституція України
 

Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

 

Забезпечення конституційних прав і свобод громадян

Загальна декларація прав людини

Закон України "Про звернення громадян"

Методичні рекомендації по роботі зі зверненнями громадян

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного звернення та електронної петиції"

Указ Президента України "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування"

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858 “Про затвердження Класифікатора звернень громадян”

Постанова Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 р № 48 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 р № 48 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р № 94 «Про внесення змін до Класифікатора звернень громадян»

Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації “Про заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” від 21.09.2018 №  552-ОД

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Вхід для адміністратора